ในวันที่โลกดูเหมือนจะปกคลุมไปด้วยเงามืดของภัยพิบัติ หนึ่งเรื่องราวจากพิษณุโลกได้ทำให้เราทุกคนต้องหยุดนิ่ง พายุฤดูร้อนที่โหมกระหน่ำลงมาพร้อมกับเสียงฟ้าผ่าดังสนั่น ได้สร้างเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ในขณะที่ชาวบ้านผู้กล้าหาญทำหน้าที่เฝ้าระวังไฟป่า เพื่อปกป้องชุมชนและป่าไม้ของเราจากภัยคุกคาม แต่โศกนาฏกรรมกลับเกิดขึ้น

นายคำล่า ราชเพียแก้ว อายุ 60 ปี ผู้มีหัวใจกล้าหาญที่ให้บริการเป็นราษฎรประจำจุดเฝ้าระวังไฟป่า ถูกฟ้าผ่าโดยตรงจนเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเวลาที่พายุกำลังคุกคาม เหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความไม่แน่นอนและอันตรายที่ชุมชนเหล่านี้ต้องเผชิญในทุกวัน แต่ยังเป็นการเตือนใจถึงความสำคัญของการเตรียมพร้อมและการป้องกันภัยพิบัติ

เรื่องราวนี้ทิ้งคำถามให้กับเราทุกคน เราสามารถทำอะไรเพื่อช่วยเหลือและป้องกันเหตุการณ์เช่นนี้ในอนาคตได้อย่างไร? แม้ว่าเราอาจไม่สามารถควบคุมธรรมชาติได้ แต่เราสามารถเสริมสร้างความพร้อมและการตอบสนองเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของเรา การสูญเสียนายคำล่าไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขในสถิติ แต่เป็นเรื่องราวของความกล้าหาญ, การสละสลวย, และความจำเป็นในการป้องกันชุมชนของเราให้ปลอดภัยจากภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ